ดร.เค็ง

ม.แม่ฟ้าหลวง แถลงปมฟ้อง "ดร.เค็ง"
อดีตอาจารย์ป่วยจิตเวช ยันทำตามระเบียบใช้ทุน

ม.แม่ฟ้าหลวง แถลงปมฟ้อง “ดร.เค็ง” เผยอดีตอาจารย์ไม่เคยยื่นเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการป่วยจิตเวช ยันทำตามระเบียบการใช้ทุน

กรณีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ฟ้อง ดร.เค็ง อดีตอาจารย์ระดับปริญญาเอก แต่ขอลาออกในขณะที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการชดใช้เงิน โดยมอบทุนการศึกษา 10 ล้านบาท แม้ว่าคุณหมอเก่งจะป่วยทางจิตก็ตามที่มีข่าวออกมาแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ออกแถลงการณ์เรื่องการยื่นคำร้องต่ออาจารย์เพื่อรับเงินชดเชยทุนการศึกษา โดยมีเนื้อหาว่า มีอาจารย์ที่เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักวิชาการ ดร.เค็ง ทำงานที่ MFL เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 

ต่อมาได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Kent ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 แล้วกลับมาทำงานต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

แต่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้ลาออกโดยสมัครใจและได้รับแจ้งเงื่อนไขการชดเชยจากกองทุนดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับอนุมัติให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยกำหนดให้ต้องชำระเงินคืนจากกระทรวงเป็นจำนวนเงิน 630 207.48 บาท และ 194,730 ปอนด์ ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 726,305.94 บาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบกระทรวงการคลัง นักวิชาการไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยตามสัญญาหากเป็นบุคคลวิกลจริต ผู้พิการทางจิตจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐพร้อมคำยืนยันจากแพทย์ที่เข้ารับการรักษา

ขอขอบคุณบทความจาก : ดร.เค็ง